Koszyk

Zaloguj            Zarejestruj

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.lunekids.com

1.

Informacje ogólne:
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kupna-sprzedaży poprzez Serwis.

2.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Lunekids | Stargardzka 7-9 | 54-156 Wrocław | Kontakt email: kontakt@lunekids.com

3.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, które są oparte na poszczególnych przepisach:
Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. rejestracja konta w sklepie, zakup i dostarczenie produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obowiązki prawne, np. związane z obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Zgody wyrażone w Sklepie, np. newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Prawnie uzasadniony interes podmiotu gospodarczego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes podmiotu gospodarczego, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes podmiotu gospodarczego polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes podmiotu gospodarczego polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza i dotyczą między innymi:
– Realizacja zamówień
– Świadczenia usług oferowanych w Sklepie
– Marketingu bezpośredniego oferowanych usług, np. newsletter

8.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis lunekids.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – O NAS